Ekonomi

Memur ve emekli memurların kazanç detayları

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Tahkim Kurulu’nun belirlediği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Kararlarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve fiyatlarına 2024 yılında yüzde 15+10 artışla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 yılında ise yüzde 6+5 artışla yıllık kümülatif yüzde 11,30 artış yapılacak. Yıllık artış oranı enflasyon farkı hariç kümülatif olarak yüzde 40,79 olacak.

Memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025 yılı artış oranları altındaKalması halinde enflasyon farkı artacak.

En düşük memur maaşına yüzde 46,81 artış

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, beklenen yüzde 15 zamla enflasyonun artmasıyla en düşük maaş 1 Ocak 2024’te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa çıkacak. fark, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile desteği. yükselecek.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi personelin ücret tavanı 2024 yılının ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruş, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruş, 2024 yılının ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruş olacak. 2025 yılının ilk 6 ayında, ikinci 6 ayında ise 39 bin lira. 285 lira 11 kuruşa çıkarılacak.

Harçlık Kanunu uyarınca ödenecek günlük tutarların mevcut koşullar çerçevesinde belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Veteriner hekim olarak çalışanların maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan), peyzaj mimarı ve iç mimar unvanına sahip sözleşmeli çalışanlara ise 251 lira 83 kuruş ek ücret ödenecek. aslında çalıştıkları her gün için. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruştan fazla olamaz.

Sıra tahsisli lojmanlar için belirlenen beş yıllık ikamet süresi, engelli kamu görevlileri için 6 yıl olarak uygulanacak.

Sendikalı çalışanlar için geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi primi aylık olarak ödenecektir. İkramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya çıkarılacak, 6 aylık artış dönemlerinde de aynı oranda artırılacak.

Aile bütçesi artırılacak ve eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.

1. dereceye ulaşan çalışanlar için 3600 ek gösterge

1’inci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun yeni koşullar çerçevesinde evrensel ilkelerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Başta şube müdürü olmak üzere müdür unvanına sahip çalışana 1399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı unvanına sahip çalışana ise 30 kuruş (15 puan) ek 1049 lira ödeme yapılacak. .

Kamuda çalışan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknikerlere 349,77 lira (5 puan) ödeme yapılacak. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 2 ve 3 numaralı tablolarda yer alan ücret göstergeleri 2 bin 280 rakamı eklenerek uygulanacaktır.

KİT’lerde yönetici ve yardımcılarına tazminat

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görev yapan genel müdür, kombina, fabrika, işyeri ve işletme yöneticilerinin maaşlarına 2 bin 98 lira 61 kuruş (30 puan) ek ödeme yapılacak. Bu pozisyonlarda bulunanların yardımcıları, bölge müdür yardımcıları ve daire başkan yardımcılarına 1748,38 lira (25 puan) ek ödeme yapılacak.

KİT’lerde çalışan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, küme baş mühendisi, baş mühendis, baş mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner hekime 839 lira 44 kuruş (12 puan); biyologlar, kimyagerler, fizikçiler, istatistikçiler ve matematikçiler. Unvanlı işçiye 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek ücret ödenecek.

Şef ekiplerdeki işçilere 1538 lira 97 kuruş (22 puan), amir ekiplerdeki işçilere ise 839 lira 44 kuruş (12 puan) ek ödeme yapılacak.

Avukatların avukatlık ücretleri artırılacak

Kamuda çalışan avukatlara ödenebilecek avukatlık ücretinin aylık üst sınırı 14 bin 727 liraya (20 bin puan) çıkarılacak.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı personeli 699 lira 53 kuruş (10 puan), sağlık ve diş hekimliği ekip ve pozisyonlarında görev alanlar 839 lira 44 kuruş (12 puan), bu çalışanın yanında çalışan tıp dışı doktorlar ise 699 lira 53 kuruş (10 puan). puan) ek ödeme alacaktır.

Emeklilere ödenecek tazminat

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emekli kamu görevlisine ödenen tazminat miktarı 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 983 lira 43 kuruş, ikinci 6 ayda 10 bin 981 lira 78 kuruş, 11 bin 640 lira 2025 yılının ilk 6 ayında 68 kuruş, ikinci altı ayında ise 68 kuruş. 12 bin 222 lira 72 kuruş olacak. Sözleşmeli personel de bu ödemeden yararlanacak.

Devlet tarafından burs alan ve eğitim gören kamu görevlilerinin çocuklarına aile yardımı (çocuk yardımı) 184,09 lira (250 gösterge rakam) olarak verilecek.

Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 1 Ocak 2024’te 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek artış yapılacak. 699 bin 532 lira 50 kuruş (en yüksek memur maaşının 100 katı) tazminat ödenecek Yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden itfaiyecinin mirasçılarına.

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı

Çocuk yardımı kapsamında engelli çocuğa sahip kamu görevlilerine 0-6 yaş arası çocukları için 552 lira 26 kuruş (750 gösterge rakamı), 6 yaş üstü çocukları için ise 276 lira 13 kuruş (375 gösterge rakamı) ödeme yapılacak.

Müze araştırmacıları, restoratörler ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatı tutarı üzerinden, açık çalışma alanında çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (en yüksek memur maaşının yüzde 3,6’sı) ödeme yapılacak.

Sürekli görev yolculuğu

Sözleşmeli çalışana ödenen nafaka kapsamı genişletilecek, sözleşmeli işçi her zaman görev seyahati hakkından yararlanacak ve yere çıktığı her gün için nafaka kararlarından yararlandırılacak.

İdari büro çalışanı ve idari destek çalışanı unvanına sahip sözleşmeli işçinin maaşlarına ilave 699 lira 53 kuruş (10 puan) ödeme yapılacak.

Müze araştırmacıları, arşivciler, folklor araştırmacıları, kütüphaneciler, kitap patologları ve sosyologlara hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili tazminat oranları uygulanacaktır.

Baraj, enerji santrali, maden sahası, fabrika, trafo, istasyon ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutları “hizmet tahsisli” olarak değerlendirilecek. Hizmet tahsisli konutların tespiti yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenecek.

İtfaiye ve ARFF görevlilerinin Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamında değerlendirilmesi devam edecek olup, bu işçi ve itfaiyecilere 489 lira 67 kuruş (7 puan) ek ödeme yapılacak.

Toplu taşıma kartı verilecek

Bakanlıkların merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çalışanlara ulaşım hizmeti verilecek olup, il birimlerinde mevcut olan ulaşım hizmetinden kamu görevlileri de yararlanacak. Shuttle hizmetinin sağlanamadığı veya yararlanılacak shuttle hizmetinin bulunmadığı durumlarda, günlük geliş-gidiş ve tek transfer için toplu taşıma kartı düzenlenecektir. .

Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan) ek ödeme yapılacak. Silahlı kuvvetlerde görev yapanların ek ödeme oranlarına 349 lira 77 kuruş (5 puan) eklenecek.

Unvan değişikliği yapılarak kamu görevlilerinden başka takımlara geçenlere, yeni takımın mali haklarından doğan farklar ödenecek.

KİT’lerde çalışan bazı personel ve teknik personele ek ödeme

Aslında arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alan, tarım, hayvancılık uygulaması gibi açık çalışma alanlarında çalışan küme baş mühendisi, baş mühendis, baş mimar, mühendis, mimar, şehir planlamacısı, maden araştırmacısı KİT’lerdeki birimler ve yollar. Fiilen çalıştıkları gün başına 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruş (yüzde 72)’yi geçmemek üzere başuzman, haritacı, topograf ve tekniker olarak çalışan sözleşmeli işçilere 167 lira ücret verilecek. Fiilen çalıştıkları gün başına lira ve 89 kuruş (yüzde 2,4). ) ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruş’u (yüzde 48) geçmemek üzere, sözleşmeli olarak baştekniker, tekniker, teknik ressam ve teknik ressam olarak görev yapan sözleşmeli işçilere fiilen çalıştıkları gün başına 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4), kadastrocu ve üç ayda 1958 sent. 69 kuruş (yüzde 28)’u geçmeyecek şekilde ek ücret ödemesi yapılacak. Sözleşmeli işçiler de bu ödemeden yararlanacak.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Aile nafakası ödeneğinin geriye dönük olarak 3 ay süreyle bildirime istinaden ödenmesine tarih güncellenerek devam edilecek.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetinin başlatılması yönünde adımlar atılacaktır.

Kadrolu teknik çalışanların ek özel hizmet tazminat oranları sırasıyla yüzde 3,6, yüzde 2,4, yüzde 1,4 ve sonunda yüzde 72, yüzde 48 ve yüzde 28 oranında artacak.

Yurt içi yer değiştirme masrafları, sertifika gerekliliği olmayan tüm işçilere ödenecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort